Øget genanvendelse i planperioden 

Vesthimmelands kommune har fastsat mål for genanvendelse af husholdningsaffald og for bygge- og anlægsaffald. For at nå målene skal der indføres nye indsamlingsordninger.

 
 
Sallingsundbroen1
 

Planen kort fortalt

Vesthimmerlands Kommunes mål er at øge den samlede genanvendelse med henblik på at sikre ressourceudnyttelsen i affaldet bedst muligt. Desuden ønsker Vesthimmerlands Kommune at følge de nationale målsætninger om ressourcegenanvendelse, som blandt andet er mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet målt i forhold til 2013.

 

Vesthimmerlands Kommunes mål i perioden 2015-2026

På baggrund af de allerede opnåede resultater og de nationale mål er Vesthimmerlands Kommunes målsætning i planperioden, at:

  • mindst 50 % af den samlede mængde husholdningsaffald genanvendes inden 2022
  • mindst 70 % forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse af ikke-farligt bygge- og anlægsaffald, med undtagelse af jord og sten som fastholdes i planperioden.
I 2013 blev 29 % af alt husholdningsaffald ført til genanvendelse, mens 70 % blev sendt til forbrænding og 1 % blev deponeret. Målet er, at 50 % genanvendes senest i 2022, og der er således behov for nye initiativer for at nå dette mål.

Ud fra erfaringer i andre kommuner er det undersøgt hvilke genanvendelsesprocenter, der kan opnås ved indførelse af husstandsindsamling af fraktionerne glas-, papir-, pap-, plast- og metalemballage. For at opnå Vesthimmerlands Kommunes mål om mindst 50 % genanvendelse af husholdningsaffald i 2022 er det nødvendigt at indføre husstandsindsamling af plast-, pap-, metal- og glasemballage, samt bibeholde husstandsindsamlingen af papir. 

I 2021 gøres der status for genanvendelsen af den tørre del af husholdningsaffaldet. Alt efter hvor høj genanvendelsesprocenten er, kan det blive nødvendigt at undersøge mulighederne for indførelse af husstandsindsamling af organisk affald, for at opnå de 50 % genanvendelse i 2022. Der ligger en stor mængde genanvendeligt materiale i den organiske fraktion, men en frasortering af organisk affald vil kræve en stor indsats fra borgernes side, hvis målet skal nås.

I 2013 er 64 % af bygge- og anlægsaffald genanvendt. Målet er, at 70 % af bygge- og anlægsaffaldet genanvendes senest 2026.

 

Forventede resultater i planperioden

For at øge genanvendelsesprocenten for husholdningsaffald, iværksætter Vesthimmerlands Kommune senest i 2016 en husstandsindsamling af pap, plast-, metal-  og glasemballage, ud over den husstandsindsamling af papir, der allerede eksisterer. Derved forventer Vesthimmerlands Kommune at kunne nå 50 % genanvendelse af husholdningsaffald inden 2022. Ved at opfylde målet om 50 % genanvendelse vil Vesthimmerlands Kommune bidrage til en reduktion af den samlede CO2 i kommunen med ca. 3500 tons pr. år.
 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort