Indledning 

Affaldsplan 2015-2026 viser kommunens plan for, hvorledes husholdningernes affald skal håndteres i planperioden. Planen beskriver de mål, som kommunen ønsker at nå på affaldsområdet i første planperiode frem til 2021 og kommunens sigtelinier for affaldshåndteringen frem til 2026.

 
 
Sallingsundbroen1
 

Affaldsplanen udgør en væsentlig del af det administrative grundlag for Vesthimmerlands Kommunes mål og konkrete initiativer på affaldsområdet i de kommende 6 år og med sigtelinier for perioden frem til udgangen af 2026.

Affaldsplanen beskriver de resultater, der allerede er opnået på affaldsområdet og redegør for de mål, som kommunen ønsker at nå i fremtiden.

Planen kan også bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at orientere sig om den eksisterende og kommende affaldshåndtering i kommunen.

Kommunen har formuleret målsætningerne i affaldsplanen på baggrund af en kortlægning af den hidtidige affaldshåndtering i kommunen.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen skal de første kommunale affaldshåndteringsplaner efter de nye regler kun gælde i 12 år (2015-2026), og de skal revideres første gang efter 6 år (2021). Herefter skal kommunerne hvert 6. år udarbejde affaldsplaner for en 12-årig periode. Denne affaldsplan dækker således perioden 2015-2026.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort