Organisation af affaldsområdet 

Med regeringens udspil om organisering af affaldssektoren er der lagt op til en række nye krav til kommunernes administration af affaldsområdet. En af konsekvenserne er, at kommunerne skal opdele deres arbejde indenfor affaldsområdet i en særskilt myndighedsdel og i en driftdel.

 
 
Genbrugsplads
 

Vesthimmerland Kommune har delt affaldsområdet i en myndighedsdel og en driftsdel. Renovest I/S står for driftsdelen.

 

Myndighedsopgaver

Myndighedsopgaver består blandt andet i udarbejdelse af affaldsplan, fastsættelse af renovationstakster, samt tilsyn og opfølgning på affaldsområdet.

 

Driftsopgaver

Driftsopgaverne omfatter blandt andet indsamling af affald, herunder ændring i tilmelding og klager over manglende afhentning af affald, samt bortskaffelse af affald.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort