Plan for perioden 2021 til 2026 

Vesthimmerlands Kommune vil fortsat øge genanvendelsen af affald. Kommunen vil holde sig orienteret med udviklingen af nye genanvendelsesteknologier og vil løbende tilpasse mål efter de nyeste love og strategier indenfor affalds- og ressourceområdet.

 
 
Vesthimmerlands kommune
 

I perioden frem til 2026 vil en række lovgivningsmæssige tiltag på affaldssiden blive implementeret. Herunder mulige krav til genanvendelse af organisk affald og mål for genanvendelse af det genanvendelige husholdningsaffald i henhold til regeringens ressourcestrategi.

Vesthimmerlands Kommune vil fortsat arbejde med at tilbyde borgerne i kommunen en god service indenfor affaldsområdet og vil løbende følge op på borgernes holdning til affaldssystemerne.

Der forventes løbende udvikling af metoder til behandling og genanvendelse af affald, som vil kunne mindske klima- og miljøbelastningen. Vesthimmerlands Kommune vil holde sig orienteret omkring de nye tiltag og løbende tage stilling til, om der er nye teknologier, som kan benyttes af Vesthimmerlands Kommune.

Vesthimmerlands Kommune vil løbende arbejde med at nedbringe affaldsmængderne og øge andelen af affald til genanvendelse, samt søge at løfte affaldsfraktioner opad i affaldshierarkiet.

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort