Økonomi for affaldshåndtering frem til 2026 

Den samlede økonomi for renovationsområdet i Vesthimmerlands Kommune består af faste omkostninger til drift af affaldsordninger og -anlæg, samt til administrative omkostninger som planlægning, rådgivning og vejledning. Herudover kommer omkostninger til at gennemføre de initiativer, affaldsplanen beskriver.

 
 
okonomi_penge
 

I tabellen nedenfor er vist omkostningerne ved at håndtere affald fremover, fordelt på ordninger for husholdninger og erhverv. For hver enkelt ordning er angivet, hvordan omkostningerne vil ændre sig frem mod 2018. Omkostningerne dækker Vesthimmerlands Kommunes administrative omkostninger, samt omkostninger ved drift af de nuværende ordningerne.

Initiativ 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 

Dagrenovation

7.219 

6.486

5.254

5.213

5.149

5.098

5.047 

Transport udligning

76

82

85

 

 

 

 

Indsamling af dagrenovation

10.649

10.815

10.923

11.032

11.143

11.254

11.367 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamling af storskrald

1.953

2.032

2.052

1.073

1.093

1.114

2.135 

Indsamling af papir

1.338

1.418

1.432

1.446

1.461

1.475

1.490 

Indsamling af glas (igloer)

375

342

346

349

353

356

360 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genbrugspladser (husstande)

13.924

13.268

13.135

13.004

12.874

12.745

12.618 

Genbrugspladser (Erhverv)

496

496

496

496

496 

496 

496 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skraldeskole -undervisning

310

320

313

317

320

323

326 

Borgerservice

1.850

2.033

1.869

2.124

2.053

1.887

2.145 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

38.189

37.394

35.821

36.054

35.943

35.750

35.984 

 

Omkostninger ved håndtering af affald, fordelt på ordninger for husholdninger og erhverv (Definition: t. kr - tusind kr).

 

Økonomiske konsekvenser

Vesthimmerlands Kommune har som mål at mindst 50 % af den samlede mængde husholdningsaffald genanvendes inden 2022.

For at nå målet, vil Vesthimmerlands kommune iværksætte en husstandsindsamling af papir, pap, plast, glas, metal og batterier. Som følge af en iværksættelse af en husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner, vil omkostningerne ved de forskellige nuværende ordninger naturligvis ændre sig. Det må formodes, at mængderne af affald falder på storskrald, genbrugspladser, glasigloer og dagrenovation. Samtidig vil der komme udgifter til drift af indsamlingsordningen, hvor også papir indsamles, samt udgifter til informationskampagner for de nye ordninger.

 

Planlagte investeringer

Der er ikke vedtaget investeringer i planperioden.

 

 

 
RamEplan ver. 1.04    Plan ver. 4 - offentliggjort